Mecaonline: equip de formadores

Teresa Trillo

Teresa Trillo

  • Formadora ocupacional amb més de 30 anys d’experiència.
  • Tècnica Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques.
  • Tècnica Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
  • Especialista en Excel i Access.

Gestiona la programació de l'aplicació.

Amb el seu esperit inquiet, sempre prova de fer noves incorporacions al programa.

Ha realitzat classes de mecanografia a un gran nombre d'alumnes, de diferents col·lectius.

Judit Ortiz

  • Formadora ocupacional amb més de 20 anys de recorregut.
  • Llicenciada en Psicologia i Màster en Gestió de RRHH per la UAB.
  • Formadora de processos comercials, productius i de comunicació i lideratge.
  • Especialista en Word i PowerPoint.

Gestiona els continguts de la web i el programa.

Té una atenció especial per la correcció dels textos i els revisa amb entusiasme.

Ha format diversos grups d'alumnes en el Mòdul de Gravació de dades (MF0973_1), ajudant-los a assolir les 250 ppm exigides.

Origen de l’aplicació Mecaonline

L’aplicació de mecanografia de Mecaonline neix l’any 1990 amb programari Basic i maquinari MSX. El treball dels alumnes es desenvolupava en un programa molt amè, d’aquesta manera aprenien de forma natural i espontània. El transcurs dels anys juntament amb l’avenç tecnològic fan que l’any 2011 neixi l’aplicació vinculada a Aulatecnic i adopti millores en la seva execució i visibilitat.

El programa de mecanografia també ha incorporat progressivament un sistema de compensació i informació sobre els èxits i els errors de l’alumne. Val a dir que, en aquest sentit, l’opinió i les idees de les nenes i els nens, el col·lectiu usuari més exigent, ha estat de vital importància.

Darrerament, entre d’altres àmbits i currículums formatius, Mecaonline s’ha usat en el mòdul d’Enregistrament de dades amb diversos grups d’adults que han obtingut un resultat molt satisfactori.

Alumna Mecanografia